admin

Tìm Hiểu Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Bí quyết đọc và phân tích báo cáo tài chính

Mỗi doanh nghiệp hoạt động cần xây dựng báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả kinh doanh, từ đo điều chỉnh và đưa ra chiến lược marketing, bán hàng, sản xuất phù hợp.

Làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán, bạn cần biết cách đọc báo cáo tài chính để nắm bắt các thông số quan trọng, tình hình kinh tế doanh nghiệp. Qua đó giúp quản trị rủi ro tài chính một cách hiệu quả hơn.

Đọc báo cáo tài chính có khó khăn không? Chia sẻ dưới đây sẽ giúp người mới làm quen và nắm rõ cách xem báo cáo tài chính doanh nghiệp đơn giản, hiệu quả.

Báo cáo tài chính là gì và phân loại cụ thể

Báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng của một đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Yêu cầu người quản lý, chủ doanh nghiệp cần hiểu về báo cáo tài chính và các loại hiện có, cùng ý nghĩa để đọc và sử dụng hiệu quả.

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là bản tổng hợp tình hình tài chính của doanh nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một khoảng thời gian. Nội dung báo cáo tài chính mô tả về vốn chủ sở hữu, tài sản cố định, lợi nhuận, doanh thu, nợ phải trả, nợ phải thu hồi…

Báo cáo tài chính mô tả chi tiết tình hình tài chính doanh nghiệp, giúp người quản lý đánh giá được tình hình hoạt động kinh doanh có mang lại hiệu quả.

Dòng tiền được mô tả chi tiết qua báo cáo tài chính. Hiểu cách đọc báo cáo tài chính sẽ giúp người xem biết tiền đã được sử dụng cho mục đích gì, có mang lại hiệu quả không? Tiền được thu từ nguồn nào? Nguồn nào còn yếu kém cần được cải thiện?

Báo cáo tài chính được thực hiện bởi kế toán tài chính, định kỳ hàng tháng, hàng quý, theo yêu cầu giám sát của chủ doanh nghiệp. Một báo cáo tài chính hoàn chỉnh sẽ bao gồm các thành phần: 

Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Phân loại báo cáo tài chính quan trọng

Báo cáo tài chính (Financial statement) được tạo ra bởi hệ thống kế toán chuyên nghiệp. Nội dung bản báo cáo mô tả chi tiết về hiệu suất hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính được chia thành 3 loại chính, người quản lý, giám đốc cần hiểu để đọc báo cáo tài chính công ty đúng:

Trên đây là 3 loại báo cáo tài chính quan trọng được sử dụng để xây dựng mô hình tài chính doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thêm báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu cũng được quan tâm.

Với các công ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu cần công bố công khai báo cáo tài chính cho chủ nợ, cổ đông. Do vậy, không chỉ giám đốc công ty, người làm kinh tế mà những nhà đầu tư, cổ đông cũng cần biết cách đọc báo cáo tài chính để đánh giá tình hình kinh tế, hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả.

Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính theo từng loại

Mỗi loại báo cáo tài chính sẽ có đặc trưng khác nhau, mô tả nội dung riêng biệt mà nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Học cách đọc báo cáo tài chính của công ty là một kỹ năng cần có để giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, theo dõi điều chỉnh chiến lược phù hợp. Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn đọc 3 báo cáo tài chính cơ bản hiệu quả:

Cách đọc báo cáo tài chính thu nhập 

Dựa trên báo cáo thu nhập, người xem sẽ thấy được lợi nhuận, doanh thu của doanh nghiệp trong khoảng thời gian nhất định. Trong đó:

Cách đọc bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán sẽ mô tả phần nợ và tài sản của công ty. Cách đọc bảng cân đối kế toán đơn giản:

Cách đọc báo cáo tài chính lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ mô tả phần dòng tiền vào ra của doanh nghiệp, cách sử dụng tiền mặt cho hoạt động sản xuất của công ty. Cách đọc báo cáo cáo tài chính lưu chuyển tiền tệ của công ty:

Lưu ý khi xem báo cáo kinh tế tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính doanh nghiệp được kế toán viên tổng hợp, xây dựng theo chế độ kế toán riêng của doanh nghiệp. Nội dung báo cáo tài chính cần nhất quán, thống nhất và có độ chính xác cao, để nộp cơ quan thuế và liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Việc đọc báo cáo tài chính không quá phức tạp nhưng cần hiểu về nội dung và ý nghĩa của báo cáo, các quy định về lập báo cáo… để có cái nhìn, đánh giá chính xác về tình hình hoạt động kinh tế của doanh nghiệp.

Hy vọng những chia sẻ trên đây về cách đọc báo cáo tài chính sẽ hữu ích cho chủ doanh nghiệp, người làm kinh tế và nhà đầu tư quan tâm.

Trân trọng cảm ơn!

Công Ty CP. Nef Digital

Exit mobile version