Cẩm nang CEO

Trang tổng hợp các nội dung hữu ích cho nhà quản trị doanh nghiệp. Bao gồm tư duy và kỹ năng lãnh đạo, lập chiến lược kinh doanh, xây dựng văn hóa, tổ chức doanh nghiệp…

Tìm hiểu CEO 4.0

Lãnh đạo mà không lãnh đạo mới là Lãnh đạo

Chia sẻ trên Forbes bởi Zack Friedman – nhà sáng lập và là CEO của Make Lemonade.

Xem chi tiết

Những CEO giỏi luôn rất linh hoạt và biết khi nào thì nên chuyển hướng, họ có tầm nhìn và cả…

Xem chi tiết

Bất kỳ nhà quản lý nào cũng mong muốn trở thành nhà lãnh đạo tài giỏi trong tương lai.

Xem chi tiết

Theo The Center for Creative Leadership, có 4 xu hướng cho các chương trình phát triển lãnh đạo.

Xem chi tiết

Kỹ năng lãnh đạo

Lãnh đạo cần có “nghề” đặc biệt ở thời đại kinh tế 4.0 và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Lãnh đạo từ bản thân, lãnh đạo và quản lý công việc rồi mới nói đến lãnh đạo người khác…

Xây dựng chiến lược và văn hoá doanh nghiệp

Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả

Lập kế hoạch kinh doanh tổng thể cho doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của CEO.

Xem chi tiết

Phân tích đối thủ cạnh tranh khi kinh doanh Online

Giúp các nhà lãnh đạo biết cách phân tích đối thủ cạnh tranh trên môi trường Online.

Xem chi tiết

Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu

Sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với thị trường mục tiêu có tiềm năng và giá trị.

Xem chi tiết

Hướng dẫn xây dựng VHDN cho doanh nghiệp SME

Văn hoá doanh nghiệp cho doanh nghiệp SME là một thách thức bởi tính không nhất quán.

Xem chi tiết

Xây dựng chiến lược

Để xây dựng chiến lược kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều cần trải qua 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: Phân tích tình thế chiến lược
  • Giai đoạn 2: Hoạch định và lựa chọn chiến lược
  • Giai đoạn 3: Xây dựng các nhiệm vụ để thực hiện chiến lược đã chọn.

Tuy nhiên, mỗi tổ chức doanh nghiệp sẽ có những quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh khác nhau. Các bài viết dưới đây sẽ giúp quý vị có thêm thông tin và kiến thức hữu ích, từ đó xây dựng một chiến lược kinh doanh hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình.

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp là chủ đề được nói đến nhiều trong các diễn đàn quản trị và doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp có tác động lớn đến hiệu quả hoạt động và kinh doanh. Vậy hiểu về văn hoá doanh nghiệp sao cho đúng và xây dựng, áp dụng hiệu quả, dưới đây là các bài viết có thể hữu ích với quý vị.

Thiết lập mục tiêu doanh nghiệp

Các bài viết kèm tài liệu giúp quý vị tìm hiểu và xây dựng hệ thống mục tiêu cho doanh nghiệp, các phòng ban. Bao gồm các phương pháp xây dựng mục tiêu KPI, BSC, OKR,…