Chiến Lược
Digital Marketing

Bước 1: Xây Dựng Mô Hình & Cấu Trúc!

xay-dung-chien-luoc-digital-marketing

Xây Dựng Mô Hình & Cấu Trúc
Chiến Lược Digital Marketing

Tạo ra một chiến lược digital marketing hoạt động tốt, chúng ta cần một khuôn khổ và quy trình tổng thể hiệu quả. Vì vậy, bước đầu tiên rất đơn giản – suy nghĩ về cách chúng ta vận hành và quản lý chiến lược của mình. Từ đó xây dựng hoàn chỉnh mô hình & cấu trúc chiến lược Digital Marketing.

Tại Nef Digital, chúng tôi đề suất sử dụng mô hình SOSTAC® và mô hình RACE. Hai mô hình được phát triển bởi PRsmith & Smart Insights (Marketing Intelligence) LTD. 

Mô hình SOSTAC®

SOSTAC® là một khung quy trình lập kế hoạch để giúp cấu trúc và quản lý việc thực hiện các kế hoạch. Nó là viết tắt của Tình hình (Situation), Mục tiêu (Objectives) và Chiến lược (Strategy), Chiến thuật (Tactics), Hành động (Action) và Kiểm soát (Control ). Ban đầu được PR Smith phát triển để lập kế hoạch truyền thông tiếp thị.

Smartinsights.com

SOSTAC® là gì?

SOSTAC® là một mô hình lập kế hoạch marketing, ban đầu được phát triển vào những năm 1990 để giúp lập kế hoạch tiếp thị bởi PR Smith.

SOSTAC® là viết tắt của:

 • (Situation) Tình hình – chúng ta đang ở đâu?
 • (Objectives) Mục tiêu – chúng ta muốn đạt được điều gì?
 • (Strategy) Chiến lược – làm cách nào để đạt được điều đó?
 • (Tactics) Chiến thuật – chính xác thì làm cách nào để đạt được điều đó?
 • (Action) Hành động – kế hoạch hành động của chúng tôi là gì?
 • (Control) Kiểm soát – chúng ta đã đạt được điều đó chưa?

Với các nền tảng kiến thức mà Team đội Nef Digital học tập và nghiên cứu nhiều năm tại Smartinsights. Chúng tôi đã tham khảo cách tiếp cận trong việc tạo mẫu lập kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số SOSTAC®. Chúng tôi cũng đã sử dụng và áp dụng nó vào các hoạt động cốt lõi. 

Bạn có thể thấy nó đưa ra một thứ tự hợp lý để giải quyết kế hoạch của bạn. Và bạn cũng nên sử dụng nó để đánh giá nghiêm túc các quy trình của mình. 

Các câu hỏi như: Bạn yếu ở điểm nào? Chúng ta có  phân tích dữ liệu hiện tại hay không? Chúng ta có một chiến lược? Chúng tôi có kế hoạch và hành động thông qua việc sử dụng dữ liệu được phân tích hay không?…

SOSTAC® - Vòng quay tăng trưởng tiếp thị đa kênh

Các bước của việc lập kế hoạch SOSTAC® để giúp phát triển chiến lược digital marketing bao gồm:

1. Situation Analysis - Phân tích dữ liệu (tình hình)

Bước này sẽ giúp chúng ta phân tích và làm rõ “chúng ta đang ở đâu”. Các công cụ phân tích môi trường cạnh tranh như PEST hay ma trận SWOT có thể giúp chúng ta xác định rõ những vấn đề này.

Như trên hình ảnh mô tả, bạn có thể thấy một số yếu tố quan trọng cần được phân tích:

 • Các chỉ tiêu KPI đánh giá hiệu suất cũng như xu hướng
 • Phân tích chân dung khách hàng (customer insights)
 • Xu hướng thị trường
 • Đối thủ cạnh tranh
 • Năng lực nội tại và các nguồn lực lợi thế cạnh tranh,…

2. Objectives - Mục tiêu

Bước này chúng ta cần xác định rõ mục tiêu cần đạt được. Đây được hiểu như mục tiêu dài hạn, cũng có thể hiểu là tầm nhìn chiến lược cho cả một quá trình của chiến lược.

Xác lập mục tiêu theo 5S:

 • Sell – Mục tiêu thu hút và giữ chân khách hàng
 • Serve – Mục tiêu sự hài lòng của khách hàng
 • Sizzle – Giá trị cộng thêm (wow factor)
 • Speak – Truyền thông và thu hút khách hàng
 • Save – Tăng hiệu quả & định lượng
Nhìn nhận theo cách phổ biến, chúng ta cần thiết lập tầm nhìn, mục tiêu thông qua các chỉ số KPI cụ thể, đảm bảo tính S.M.A.R.T. Cũng như có khả năng kiểm soát một cách dễ dàng.

3. Strategy - Chiến lược

Xây dựng chiến lược giúp định hướng và tạo ra các giải pháp cụ thể để thực hiện và đạt được mục tiêu đã định. Để thực hiện chiến lược một cách hiệu quả, chúng ta cần phân đoạn, nhắm mục tiêu và phát triển các đề suất. 

Những yếu tố nên lưu tâm để thiết lập chiến lược tiếp thị số hiệu quả:

 • Phân đoạn khách hàng (Segments)
 • Xác định thị trường mục tiêu 
 • Mục tiêu chiến lược
 • Định vị
 • Hành trình khách hàng (Tin tưởng, dùng thử, mua,…)
 • Các nền tảng quản lý (CRM, ERP,…)
 • Các công cụ và giải pháp tiếp thị (SEO, ADS,…)
sostac-wheel

4. Tactics - Chiến thuật

Xây dựng các chiến thuật được hiểu là CHÍNH XÁC THÌ LÀM THẾ NÀO để đạt được mục tiêu đã định. Sử dụng marketing mix (4Ps, 7Ps, 8Ps,…) một công cụ hữu hiệu để thực hiện

Những yếu tố nên lưu tâm:

 • Các thành phần theo marketing hỗn hợp (Product, place, price, promo,…)
 • Các kế hoạch ngắn hạn (1 tháng, 3 tháng,…)
 • Kế hoạch Content marketing 
 • Kế hoạch truyền thông và tương tác,…

5. Action - Các hoạt động & hành động

Các hoạt động chính dựa trên việc phát triển các kế hoạch hành động. Các kỹ năng quản lý thời gian, quản lý sự thay đổi và quản lý dự án,…

Những yếu tố nên lưu tâm:

 • Các nhiệm vụ cụ thể và cơ cấu tổ chức
 • Các quy trình hệ thống
 • Các nguồn lực nội tại cũng như các kỹ năng
 • Đối tác hỗ trợ dịch vụ,…

6. Control - Kiểm soát và vận hành

Việc sử dụng thông tin quản lý bao gồm phân tích trang web để đánh giá liệu các mục tiêu chiến lược và chiến thuật có đạt được hay không. Và cách thức cải tiến có thể được thực hiện để nâng cao kết quả hơn nữa. Điều này liên quan chặt chẽ đến việc thiết lập mục tiêu như đã mô tả.

Những yếu tố nên lưu tâm:

 • Khả năng đo lường hiệu quả các chỉ số và mục tiêu
 • Kiểm soát thông qua các phản hồi khách hàng
 • Các quy trình
 • Các công cụ đo lường và cảnh báo,…

Mô hình RACE

RACE là một mô hình phễu marketing. Là một hệ thống giúp chúng ta quản lý hoạt động digital marketing rất hiệu quả. Điều này vừa giúp tối giảm chi phí tiếp thị cũng như kiểm soát tối đa cơ hội kinh doanh. 

Nef Digital khuyên bạn nên sử dụng kết hợp giữa SOSTAC® và RACE. Nếu như SOSTAC® cung cấp một khuôn khổ tuyệt vời để cấu trúc một kế hoạch. Thì RACE sẽ mang đến những sức mạnh như:

 • RACE hướng đến hành động – nó tập trung vào các chiến thuật bạn có thể thực hiện. Trong việc tiếp thị số và trên trang web và ứng dụng di động của bạn
 • RACE lấy khách hàng làm trung tâm – nó tuân theo vòng đời khách hàng đã thiết lập của việc xây dựng mối quan hệ hoặc kênh tiếp thị từ việc tạo ra nhận thức. Tạo khách hàng tiềm năng từ những khách hàng tiềm năng mới. Chuyển đổi khách hàng tiềm năng sang bán trực tuyến hoặc ngoại tuyến và khuyến khích lòng trung thành, lặp lại bán hàng và vận động như chia sẻ xã hội…
 • RACE tích hợp đánh giá hiệu suất – Nó xác định các KPI mà các nhà tiếp thị kỹ thuật số nên bao gồm ở mỗi giai đoạn để thiết lập mục tiêu và xem xét kết quả bằng cách sử dụng phân tích và trang tổng quan tóm tắt.

 

RACE là gì?

RACE được hiểu một cách đơn giản là toàn bộ vòng đời khách hàng hoặc phễu marketing bao gồm

 • Reach – Phạm vi và cường độ tiếp cận. Giai đoạn này thể hiện việc xây dựng nhận thức và khẳ năng hiển thị của thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của bạn. Nó liên quan đến phạm vi tiếp cận theo thời gian để tạo ra nhiều tương tác bằng cách sử dụng các phương tiện tiếp thị cụ thể như: website, app, social media,…
 • ACT (Action) – Là các tương tác cụ thể từ người dùng, là khách hàng tiềm năng.
 • Convert – Chuyển đổi, là một giai đoạn chuyển tiếp từ các tương tác tìm hiểu về thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ cho đến hành động mua hàng và thanh toán…
 • Engage – Là giai đoạn xây dựng lòng trung thành từ khách hàng. Giai đoạn này thúc đẩy các hành động mua lại, mua lần 2,3,4… Hơn thế nữa là việc giới thiệu người mua hàng kế tiếp.

Trên đây là những kiến thức khá cơ bản về việc xây dựng mô hình và cấu trúc chiến lược Digital Marketing. Như bạn đã xem ở trên, những nội dung đã đề cập chỉ mang tính khái quát. Thực tế để hiểu rõ bản chất cũng như cách thức vận hành, chúng ta sẽ cần làm việc với nhau nhiều hơn. Team đội Nef Digital đang tiếp tục xây dựng phương cách để chia sẻ chi tiết hơn đến bạn...

Trân trọng cảm ơn!