Chiến Lược
Digital Marketing

Xây Dựng Trong 7 Bước!

xay-dung-chien-luoc-digital-marketing

7 Bước Xây Dựng
Chiến Lược Digital Marketing

1. Xây Dựng Cấu Trúc Và Mô Hình Chiến Lược

Tạo ra một chiến lược hoạt động tốt, chúng ta cần một khuôn khổ và quy trình tổng thể hiệu quả. Vì vậy, bước đầu tiên rất đơn giản - suy nghĩ về cách chúng ta vận hành và quản lý chiến lược của mình.

2. Điều Tra Nghiên Cứu & Phân Tích Dữ Liệu

Xem xét một cách chi tiết nhất các vấn đề và dữ liệu thị trường của bạn. Đánh giá cơ hội và tính hiệu quả của sản phẩm dịch vụ và thị trường. Chúng ta có thể sử dụng mô hình SWOT để phân tích.

3. Xác Định Cơ Hội - Tầm Nhìn - Mục Tiêu - kPI

Vận dụng phương pháp 5S trong Digital Marketing để hoạch định. Xác định tầm nhìn dài hạn, các mục tiêu S.M.A.R.T và hệ thống đo lường cho chiến lược của bạn.

4. Chiến Lược Và Xác Lập Mục Tiêu Toàn Diện

Xác lập mục tiêu dựa trên các nền tảng Digital Marketing cụ thể. Phân đoạn khách hàng và chiến lược tiếp thị. Chi tiết hóa nhắm mục tiêu dựa trên từng nền tảng tiếp thị do bạn sở hữu hoặc trả phí.

5. Đề Suất Giá Trị Và Hệ Thống Các Chiến Thuật

Các đặc điểm cốt lõi của thương hiệu sản phẩm và dịch vụ. Sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Từ đó xác định và đề suất từng giá trị cụ thể. Sử dụng các phương tiện truyền thông hiệu quả để truyền tải.

6. Phát Triển & Kiểm Soát Hành Trình Khách Hàng

Mọi thứ đã rõ ràng, tuy nhiên hành trình khách hàng sẽ cần điểm bắt đầu và các điểm tạo ra hiệu quả kinh doanh cụ thể. Giai đoạn nhận thức, kích hoạt nhu cầu, tương tác,...

7. Giữ Chân Khách Hàng & Phát Triển Khách Hàng Trung Thành

Điều này vô cùng khó, khách hàng hài lòng là chưa đủ. Việc để khách hàng quay lại cần phải xác lập ngay từ hệ giá trị mà bạn xây dựng để đáp ứng cho họ. Mọi thứ cần làm tốt hơn mức bình thường. Và quan trọng hơn nữa, bạn cần hiểu về mức độ tương tác của khách hàng với thương hệu của bạn.

Bài Viết Mới Cập Nhật

Tham khảo dự án đang thực hiện!
Mời bạn tham khảo dự án DIGITAL MARKETING TỔNG THỂ cho hệ thống phân phối Máy lọc nước - Locnuoc.Store. Đơn vị phân phối chính thức các thương hiệu máy lọc nước như: Karofi, Kangaroo, Sawa, A.O. Smith, Kangen, Korihome, Aqua Star,...