Sử Dụng Đòn Bẩy Tài Chính Hiệu Quả Qua Các Chỉ Số

đòn bẩy tài chính doanh nghiệp

Có lẽ, trong lĩnh vực tài chính, bạn đã quá quen thuộc với thuật ngữ “đòn bẩy tài chính”. Đây được coi là công cụ đắc lực được nhiều người kinh doanh sử dụng.

Việc sử dụng đòn bẩy tài chính không đơn giản. Yêu cầu bạn cần hiểu rõ về thuật ngữ, các chỉ số liên quan để sử dụng công cụ hiệu quả.

Chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu về đòn bẩy tài chính và cách sử dụng hiệu quả thông qua các chỉ số.

Hiểu về đòn bẩy tài chính

Thuật ngữ đòn bẩy được sử dụng nhiều trong đầu tư, kinh doanh; nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu người dùng không hiểu về đòn bẩy tài chính là gì.

Cán cân tài chính
Đòn bẩy tài chính là thuật ngữ được sử dụng nhiều trong đầu tư, kinh doanh

Việc sử dụng không hiệu quả sẽ là con dao 2 lưỡi; gây phản ứng ngược lại, ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đòn bẩy tài chính là gì?

Ưu tiên quan trọng, người dùng cần hiểu đòn bẩy tài chính là gì?

Thuật ngữ “Đòn bẩy tài chính” trong tiếng anh Financial Leverage; là cách sử dụng nguồn vốn vay trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Điều này nhằm gia tăng tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu (ROE) hoặc thu nhập trên 1 cổ phần thông thường (EPS).

Có thể hiểu đơn giản, đòn bẩy là công cụ sử dụng vốn vay; thay vì vốn tự có để thực hiện đầu tư, kinh doanh để tăng lợi nhuận, thu nhập. Công cụ đòn bẩy tài chính là sự kết hợp của số nợ phải trả và vốn chủ sở hữ; trong hoạt động điều tiết cân đối tài chính doanh nghiệp.

Lý do nhiều doanh nghiệp chọn  sử dụng đòn bẩy

Đòn bẩy được nhiều doanh nghiệp, người đầu tư sử dụng trong kinh doanh. Công cụ đòn bẩy tài chính là giải pháp cho các doanh nghiệp với:

 • Lợi ích bù đắp sự thiếu hụt vốn kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời tăng giá trị lợi nhuận và thu nhập hấp dẫn. 
 • Đòn bẩy hỗ trợ gia tăng tỷ suất lợi nhuận hoặc thu nhập trên 1 cổ phần một cách hiệu quả khi được sử dụng đúng cách.
 • Đòn bẩy là cách sử dụng nguồn vốn vay, với lãi phải trả hợp lý, được trừ vào phần thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Sử dụng công cụ đòn bẩy giúp doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN ít hơn – Một công cụ lá chắn thuế hữu ích.

Đòn bẩy mang đến lợi ích về tài chính, nguồn vốn hiệu quả. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không sử dụng công cụ một cách hiệu quả thì đòn bẩy sẽ trở thành con dao 2 lưỡi, gây khủng hoảng tài chính cho hoạt động kinh doanh. Do vậy, công cụ đòn bẩy không thể sử dụng bừa bãi mà cần cân nhắc tính toán.

Công thức tính Financial Leverage

Chủ doanh nghiệp, người đầu tư cần biết cách tính và xác định độ lớn của đòn bẩy tài chính, qua công thức sau:

DFL = (∆EPS/EPSo)/(∆EBIT/EBITo)

Trong đó:

 • EPS – Lợi nhuận của vốn chủ sở hữu
 • EBIT – Lợi nhuận trước thuế và lãi vay.
hình ảnh đòn bẩy tài chính
Nhờ có DFL, doanh nghiệp có thể xác định cơ hội và rủi ro trong tài chính

Thông qua công thức tính đòn bẩy tài chính; doanh nghiệp có thể xác định được cơ hội và rủi ro; khoảng an toàn để sử dụng công cụ đòn bẩy. Các trường hợp cụ thể như:

 • Trường hợp doanh nghiệp có kết cấu vốn chủ sở hữu lớn hơn phần vốn vay: cơ hội lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu sẽ cao hơn so với lợi nhuận trước thuế và lãi vay.
 • Trường hợp doanh nghiệp có kết cấu vốn vay lớn hơn nhiều: Cơ hội để thu lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu nhưng đồng thời, rủi ro tài chính cũng sẽ cao hơn rất nhiều.

Các nhóm chỉ số liên quan đến đòn bẩy tài chính

Nhà đầu tư sử dụng công cụ đòn bẩy sẽ mang lại lợi nhuận cùng với rủi ro. Do vậy, để đánh giá lựa chọn công cụ đòn bẩy như thế nào; người dùng cần dựa trên các nhóm chỉ số chính sau đây:

Chỉ số nợ/ vốn 

Trong đó, chỉ số nợ/ vốn cho thấy sức mạnh tài chính, cơ cấu vốn của nhà đầu tư và doanh nghiệp. Với công thức tính xác định như sau: Tổng nợ/ (Tổng nợ + vốn chủ sở hữu).

Trường hợp chỉ số nợ/ vốn cao cho thấy tình hình tài chính của doanh nghiệp không khả quan, có nhiều rủi ro.

Chỉ số nợ/ vốn chủ sở hữu

Chỉ số thông dụng nhất để đánh giá Financial Leverage cho doanh nghiệp. Nợ/ vốn chủ sở hữu cho thấy quy mô tài chính của doanh nghiệp. Bao gồm: Nợ và vốn chủ sở hữu để chi trả cho hoạt động kinh doanh đầu tư. 

Hệ số đòn bẩy tài chính 

Hệ số đòn bẩy mô tả vốn chủ sở hữu và vốn vay bình quân của 1 doanh nghiệp trong một thời kỳ. Chỉ số đòn bẩy này thấp, chứng tỏ doanh nghiệp có khả năng tự chủ về tiền cao,;chưa tận dụng được tối đa vai trò của công cụ. Công thức tính hệ số đòn bẩy tài chính:

Tổng tài sản bình quân/ Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân

hệ số đòn bẩy tài chính
Hệ số đòn bẩy tài chính

Sử dụng công cụ đòn bẩy như thế nào hiệu quả?

Sử dụng công cụ đòn bẩy là con dao 2 lưỡi. Một mặt thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhưng đồng thời tạo ra những rủi ro lớn. Các chỉ số mô tả tình trạng sử dụng công cụ đòn bẩy của doanh nghiệp; trạng thái và khoảng an toàn, mức độ rủi ro. Chỉ số đòn bẩy DFL cho thấy ảnh hưởng của mỗi khoản nợ vay với thu nhập trên mỗi cổ phần thường.

Doanh nghiệp cần lưu ý những điểm quan trọng sau đây khi sử dụng đòn bẩy tài chính; phục vụ kinh doanh, đầu tư hiệu quả:

 • Chủ đầu tư cần tính toán hướng sử dụng vốn vay một cách hiệu quả. Bởi, nguồn vốn vay hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhưng không được dùng hiệu quả sẽ dễ gây ra tình trạng ngưng đọng vốn, tệ hơn có thể thua lỗ trắng tay.
 • Sử dụng vốn một cách thận trọng, đặc biệt với nguồn vay lãi suất cao sẽ làm giảm lợi nhuận. Rủi ro nếu lạm phát lãi suất vay sẽ khiến doanh nghiệp, nhà đầu tư thâm hụt. Do vậy, cần cân nhắc chọn ngân hàng có đòn bẩy hấp dẫn với lãi suất vay thấp, ổn định.
 • Nhà đầu tư, doanh nghiệp cần đánh giá chỉ số đòn bẩy DFL; chỉ số trả lãi cho vay nằm ở mức ổn định, an toàn. Nhằm đảm bảo ổn định tình trạng tài chính. Tránh lãi vay vượt quá mức vượt quá năng lực chi trả của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy cần có chiến lược và kế hoạch đầu tư cụ thể. Đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm rủi ro thua lỗ, thiệt hại tài chính.

Hệ số chi trả cho lãi vay

Hệ số mô tả mức độ lợi nhuận trước thuế cũng như lãi vay; thể hiện khả năng chi trả lãi vay của doanh nghiệp, khi sử dụng công cụ. Cụ thể với các trường hợp:

 • Hệ số chi trả lãi vay lớn hơn 1, cho thấy khả năng chi trả lãi các khoản vay của doanh nghiệp.
 • Hệ số chi trả lãi vay nhỏ hơn 1, cho thấy doanh nghiệp có quá nhiều khoản vay và các khoản lãi vay không thể thu hồi được. 

Công cụ đòn bẩy khá phức tạp, yêu cầu phân tích chuyên sâu về các chỉ số quan trọng. Lợi ích mà đòn bẩy mang lại là rất lớn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro khi các khoản vay không được sử dụng hiệu quả. Doanh nghiệp lạm dụng sử dụng đòn bẩy dẫn đến thua lỗ, đọng vốn.

Hy vọng những chia sẻ trên đây về công cụ đòn bẩy tài chính sẽ hiệu quả cho doanh nghiệp đang quan tâm, sử dụng nguồn vốn vay trong tình trạng kinh tế bất ổn như hiện nay.

Nef Digital Jsc.,

 • VPGD: Số 11, Hà Kế Tấn, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
 • Hotline: 0246655 2266
 • Email:  Sales@nef.vn
 • Website: https://nef.vn
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận