Site icon admin

Chính sách bảo hành

  1. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ của Công Ty Cổ Phần Nef Digital cung cấp cho khách hàng bao gồm: website, phần mềm, server lưu trữ dữ liệu: hosting, email server sẽ được hỗ trợ kỹ thuật và có chính sách bảo hành vĩnh viễn.
  2. Đối với dịch vụ website, phần mềm:
  1. Để được hưởng chính sách bảo hành, bảo trì và xử lý kỹ thuật. Khách hàng cần sử dụng thông tin đã đăng ký trên hợp đồng dịch vụ với công ty Nef Digital bao gồm email, số điện thoại để gửi yêu cầu hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phản hồi hoặc không giải quyết nếu kiểm tra thông tin khách hàng không đúng như đăng ký trên hợp đồng.
  2. Khách hàng có thể sử dụng email hoặc số điện thoại để yêu cầu hỗ trợ đối với các trường hợp dịch vụ website, server, hosting, domain, email server bị gián đoạn cần kiểm tra và xử lý khẩn cấp. Khách hàng cần sử dụng email đăng ký trên hợp đồng để gửi yêu cầu hỗ trợ đối với tất cả những trường hợp hỗ trợ kỹ thuật khác. Như: nâng cấp, chỉnh sửa, thay đổi thông tin, cung cấp tài khoản quản trị (website, hosting, email server).
Exit mobile version