Site icon admin

Chính sách bảo mật thông tin

Công Ty Cổ Phần Nef Digital cam kết bảo mật an toàn tuyệt đối với thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm phục vụ:

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng khi:

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ người dùng. Còn lại trong mọi người hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của nef.vn.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Tại NEF và với mỗi nhân viên, thông tin cá nhân của khách hàng thuộc bí mật công ty được nghiêm khắc bảo mật. NEF sẽ không mua bán, chia sẻ hay trao đổi bất kì thông tin cá nhân nào cho bên thứ 3 khác.

Ngoại trừ những mục đích sử dụng thông tin như đã nêu. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp trong các trường hợp thật cần thiết sau:

5. Thông tin của đơn vị thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

Nếu quý khách có bất cứ về yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể:

Công Ty Cổ Phần Nef Digital chân thành cảm ơn sự tin tưởng của quý khách hàng.

Exit mobile version