PDCA là gì? Vận hành và cải tiến liên tục cho doanh nghiệp

PDCA là gì?

Các doanh nghiệp thường đánh giá cao PDCA vì nó giúp họ tăng cường hiệu quả hoạt động và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Cụ thể, một số doanh nghiệp đã có những lời đánh giá tích cực về PDCA như sau:

 • Tập đoàn Toyota: Toyota đã sử dụng phương pháp PDCA để tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm của mình. Họ đã thành công trong việc áp dụng PDCA để giảm thiểu các lỗi trong quá trình sản xuất và tăng cường năng suất sản xuất.
 • Tập đoàn Sony: Sony cũng đánh giá cao PDCA và sử dụng phương pháp này để tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm của mình. Các đội ngũ của Sony đã áp dụng PDCA để giảm thiểu số lượng lỗi sản phẩm và tăng cường hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
 • Công ty Intel: Intel đã sử dụng PDCA để tối ưu hóa quy trình sản xuất chip của mình. Họ đã thành công trong việc áp dụng PDCA để cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm thiểu số lượng lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất.
 • Công ty Samsung: Samsung cũng đã sử dụng PDCA để tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm của mình. Họ đã áp dụng PDCA để giảm thiểu số lượng lỗi sản phẩm và cải thiện quy trình sản xuất.

PDCA là một phương pháp quản lý chất lượng rất hiệu quả và được các doanh nghiệp đánh giá cao vì nó giúp cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tăng cường hiệu quả hoạt động và giảm thiểu số lượng lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất.

PDCA là gì?

PDCA là viết tắt của Plan-Do-Check-Act, một quy trình lặp đi lặp lại được sử dụng trong quản lý chất lượng và quản lý quá trình để cải tiến liên tục và đạt được hiệu quả tốt hơn trong hoạt động của một tổ chức.

 • Plan (Lập kế hoạch): Bước đầu tiên là lập kế hoạch, trong đó bạn xác định mục tiêu và đặt ra kế hoạch để đạt được mục tiêu đó.
 • Do (Thực hiện): Bước tiếp theo là thực hiện kế hoạch đã đặt ra.
 • Check (Kiểm tra): Bước thứ ba là kiểm tra kết quả của các hoạt động đã thực hiện để đảm bảo rằng chúng đang đạt được mục tiêu đề ra và tìm ra các điểm cần cải thiện.
 • Act (Hành động): Bước cuối cùng là hành động để cải thiện và thực hiện các biện pháp sửa đổi để đạt được hiệu quả tốt hơn trong hoạt động.

Quá trình PDCA được lặp lại liên tục để đạt được sự cải tiến liên tục trong hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, các nhóm làm việc.

PDCA là gì?
PDCA là gì?

Tại sao nên sử dụng PDCA?

Dưới đây là một số lý do vì sao nên sử dụng PDCA:

 1. Cải thiện hiệu suất: PDCA là một phương pháp liên tục, giúp các tổ chức tìm cách cải thiện quy trình và hiệu suất của họ bằng cách theo dõi và kiểm tra quy trình, tìm ra những lỗi và sửa chúng.
 2. Tăng độ tin cậy: PDCA giúp các tổ chức đạt được độ tin cậy cao hơn trong quy trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ của mình bằng cách đảm bảo chất lượng và giảm thiểu các lỗi và sai sót.
 3. Tiết kiệm thời gian và tài nguyên: PDCA giúp các tổ chức tiết kiệm thời gian và tài nguyên bằng cách tìm ra những vấn đề nhanh chóng và đưa ra các giải pháp hiệu quả để giải quyết chúng.
 4. Tăng tính linh hoạt: PDCA giúp các tổ chức trở nên linh hoạt hơn bằng cách đưa ra các quyết định nhanh chóng dựa trên các báo cáo và phân tích của quy trình.
 5. Tạo sự đồng nhất trong quy trình: PDCA giúp các tổ chức đạt được sự đồng nhất trong quy trình bằng cách đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và thông tin được thu thập trong quá trình thực hiện quy trình.

PDCA là một công cụ quan trọng giúp các tổ chức cải thiện quy trình, tăng hiệu suất và đạt được các mục tiêu chất lượng của mình.

Nhược điểm của mô hình PDCA

 1. Đòi hỏi nhiều thời gian và tài nguyên: PDCA đòi hỏi nhiều thời gian và tài nguyên để triển khai các bước của quy trình một cách hiệu quả. Điều này có thể tạo ra áp lực cho các tổ chức và đôi khi làm chậm quá trình cải tiến.
 2. Khó khăn trong việc thu thập và phân tích dữ liệu: PDCA yêu cầu sự thu thập và phân tích dữ liệu chính xác và đầy đủ để đưa ra quyết định thông minh. Tuy nhiên, việc thu thập và phân tích dữ liệu có thể phức tạp và đòi hỏi nhiều kỹ năng và tài nguyên.
 3. Khó khăn trong việc đo lường hiệu quả: Mặc dù PDCA tập trung vào việc đo lường hiệu quả và cải tiến, nhưng việc đo lường hiệu quả của quy trình có thể gặp khó khăn, đặc biệt là khi quy trình không thể đo lường bằng các chỉ số định lượng.
 4. Không đảm bảo sự thành công: Mô hình PDCA không đảm bảo sự thành công của các quy trình cải tiến, mà chỉ cung cấp một khuôn khổ để triển khai quy trình và đo lường hiệu quả của chúng. Sự thành công của quy trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả khả năng triển khai và sự hỗ trợ của tổ chức và nhân viên.

Các bước ứng dụng PDCA

Trước khi bắt đầu ứng dụng mô hình PDCA cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần chuẩn bị những điều sau đây:

 1. Đội ngũ nhân viên: Doanh nghiệp cần có đội ngũ nhân viên có đủ kiến thức và kỹ năng để triển khai mô hình PDCA. Điều này bao gồm các chuyên gia cải tiến quy trình, nhân viên thu thập dữ liệu, nhân viên phân tích dữ liệu và các nhà quản lý có khả năng lãnh đạo và giám sát quy trình.
 2. Tài liệu: Doanh nghiệp cần tạo ra tài liệu chi tiết về quy trình và các bước trong mô hình PDCA, cung cấp cho nhân viên để họ có thể hiểu và triển khai mô hình một cách chính xác.
 3. Dữ liệu và công cụ: Doanh nghiệp cần chuẩn bị các công cụ và phần mềm để thu thập, phân tích và đo lường hiệu quả của quy trình. Các công cụ này có thể bao gồm các phần mềm phân tích số liệu, hệ thống quản lý quy trình hoặc các bảng tính Excel.
 4. Tính toàn vẹn dữ liệu: Một điều quan trọng khi triển khai mô hình PDCA là đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu thu thập được. Các doanh nghiệp cần xác định và loại bỏ các sai sót và giả mạo trong dữ liệu thu thập được để đảm bảo tính chính xác của quy trình.
 5. Sự cam kết từ lãnh đạo: Sự cam kết từ lãnh đạo là yếu tố quan trọng để thành công trong việc triển khai mô hình PDCA. Lãnh đạo cần tạo ra một môi trường động lực cho nhân viên, thúc đẩy sự phát triển và cải tiến quy trình và hỗ trợ nhân viên trong việc triển khai mô hình.

Bước P – Plan (lập kế hoạch)

Bước P – Plan (lập kế hoạch) là bước đầu tiên trong mô hình PDCA. Trong bước này, doanh nghiệp sẽ lên kế hoạch cho quy trình cần cải tiến hoặc tối ưu hóa. Bước này bao gồm các hoạt động sau:

 1. Xác định mục tiêu: Xác định mục tiêu cụ thể và rõ ràng mà doanh nghiệp muốn đạt được trong quy trình cần cải tiến hoặc tối ưu hóa. Mục tiêu này phải đảm bảo phù hợp với chiến lược tổng thể của doanh nghiệp.
 2. Thu thập dữ liệu: Để lên kế hoạch hiệu quả, doanh nghiệp cần thu thập đủ dữ liệu về quy trình đang được thực hiện để có thể phân tích và đưa ra những quyết định chính xác.
 3. Phân tích dữ liệu: Sau khi thu thập được dữ liệu, doanh nghiệp cần phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về quy trình đang được thực hiện, nhận diện các điểm yếu, tìm kiếm những điểm mạnh và đưa ra các giải pháp cải tiến.
 4. Thiết lập các chỉ tiêu: Thiết lập các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của quy trình để đánh giá sự tiến bộ của quy trình sau khi được cải tiến hoặc tối ưu hóa.
 5. Lập kế hoạch: Dựa trên kết quả phân tích và các chỉ tiêu được thiết lập, doanh nghiệp sẽ lập kế hoạch để cải tiến hoặc tối ưu hóa quy trình. Kế hoạch này cần rõ ràng, cụ thể, bao gồm thời gian và ngân sách, và phù hợp với mục tiêu đã đặt ra.

Bước P là bước quan trọng trong mô hình PDCA, nó định hướng cho các bước tiếp theo trong chu trình. Vì vậy, việc lên kế hoạch phải được thực hiện kỹ lưỡng và cẩn trọng để đảm bảo đạt được mục tiêu mong muốn.

Bước D – Do (thực hiện)

Bước D – Do (thực hiện) là bước thứ hai trong mô hình PDCA. Sau khi đã lập kế hoạch cải tiến hoặc tối ưu hóa quy trình, doanh nghiệp sẽ tiến hành thực hiện kế hoạch đó. Bước này bao gồm các hoạt động sau:

 1. Chuẩn bị tài nguyên: Để thực hiện kế hoạch, doanh nghiệp cần chuẩn bị đủ tài nguyên, bao gồm người, vật liệu và thiết bị.
 2. Thực hiện kế hoạch: Sau khi đã chuẩn bị đủ tài nguyên, doanh nghiệp sẽ tiến hành thực hiện kế hoạch cải tiến hoặc tối ưu hóa quy trình. Quy trình này cần được thực hiện theo đúng kế hoạch đã được lập trước đó.
 3. Giám sát tiến độ: Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp cần giám sát tiến độ để đảm bảo quy trình được thực hiện đúng thời gian và đạt được mục tiêu đề ra.
 4. Thực hiện các hoạt động kiểm soát chất lượng: Để đảm bảo chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp cần thực hiện các hoạt động kiểm soát chất lượng trong quá trình thực hiện.
 5. Thu thập dữ liệu: Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp cần thu thập dữ liệu để đánh giá hiệu quả của quy trình và xác định những điểm cần cải tiến trong quy trình.

Bước D rất quan trọng trong mô hình PDCA, nó giúp doanh nghiệp thực hiện kế hoạch đã lập ra để đạt được mục tiêu mong muốn. Việc thực hiện phải đảm bảo đúng kế hoạch và tiến hành giám sát tiến độ để đảm bảo quá trình thực hiện diễn ra đúng theo kế hoạch và đạt được mục tiêu mong muốn.

Bước C – Check (kiểm tra)

Bước C – Check (kiểm tra) là bước thứ ba trong mô hình PDCA. Sau khi đã thực hiện kế hoạch trong bước D, doanh nghiệp cần kiểm tra kết quả của quá trình thực hiện để đánh giá hiệu quả và xác định những điểm cần cải tiến. Bước này bao gồm các hoạt động sau:

 1. Thu thập dữ liệu: Doanh nghiệp thu thập dữ liệu về quá trình thực hiện để đánh giá hiệu quả của quy trình. Dữ liệu có thể bao gồm số liệu, thông tin từ khách hàng, phản hồi từ nhân viên…
 2. So sánh kết quả thực hiện với kế hoạch: Doanh nghiệp so sánh kết quả thực hiện với kế hoạch đã lập để xác định mức độ đạt được mục tiêu đã đề ra.
 3. Phân tích dữ liệu: Dữ liệu thu thập được cần được phân tích để xác định những điểm mạnh và điểm yếu của quy trình thực hiện.
 4. Xác định nguyên nhân: Nếu kết quả thực hiện không đạt được mục tiêu, doanh nghiệp cần xác định nguyên nhân để tìm ra cách cải tiến.
 5. Xác định điểm cải tiến: Dựa trên phân tích dữ liệu và xác định nguyên nhân, doanh nghiệp sẽ xác định những điểm cần cải tiến trong quy trình thực hiện.

Bước C giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của quá trình thực hiện và xác định những điểm cần cải tiến để quy trình hoạt động được tốt hơn.

Nếu kết quả đạt được mục tiêu, doanh nghiệp có thể tiếp tục với bước A để tiếp tục cải tiến. Nếu kết quả không đạt được mục tiêu, doanh nghiệp cần thực hiện bước A để lập kế hoạch cải tiến và tiếp tục quá trình PDCA.

Bước A – Act (hành động)

Bước A – Act (hành động) là bước cuối cùng trong chu trình PDCA và bao gồm việc thực hiện các hành động cần thiết để cải thiện quy trình hoặc hệ thống.

Trong bước này, những hành động được thực hiện dựa trên kết quả đã thu thập và phân tích ở bước Check (kiểm tra). Điều này bao gồm xác định những điểm yếu của hệ thống, những lỗi và thiếu sót, và đề xuất các cải tiến hoặc thay đổi để giải quyết các vấn đề này.

Sau khi các cải tiến được đề xuất, các hành động cụ thể được lên kế hoạch và triển khai để cải thiện quy trình hoặc hệ thống.

Các hành động này có thể bao gồm cập nhật quy trình, đào tạo nhân viên, sửa chữa hoặc thay thế thiết bị, hoặc bất kỳ hành động nào khác cần thiết để cải thiện hiệu quả của quy trình hoặc hệ thống.

Sau khi các hành động được thực hiện, chu trình PDCA sẽ tiếp tục với việc kiểm tra lại hiệu quả của các cải tiến đã thực hiện trong bước Check, và sau đó quay trở lại bước Plan để đề xuất các cải tiến mới hoặc để tiếp tục cải tiến quy trình hoặc hệ thống hiện tại.

Kinh nghiệm sử dụng mô hình PDCA

Mô hình PDCA là một công cụ quản lý chất lượng rất mạnh mẽ và linh hoạt, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề. Dưới đây là một số kinh nghiệm sử dụng mô hình PDCA để cải thiện quy trình hoặc hệ thống:

 1. Đưa ra mục tiêu rõ ràng: Trong bước Plan, cần đưa ra mục tiêu rõ ràng và cụ thể để đạt được hiệu quả tốt nhất trong quy trình hoặc hệ thống. Điều này giúp đánh giá được sự tiến bộ và đo lường được sự thành công của quá trình cải tiến.
 2. Thu thập thông tin đầy đủ: Trong bước Check, cần thu thập đầy đủ thông tin để đánh giá hiệu quả của quy trình hoặc hệ thống. Cần thu thập thông tin đầy đủ về các chỉ số chất lượng và hiệu suất, và so sánh với mục tiêu đã đặt ra ở bước Plan.
 3. Thực hiện các cải tiến nhỏ trước: Đôi khi, để cải thiện quy trình hoặc hệ thống, cần phải thực hiện nhiều cải tiến nhỏ trước khi có thể đạt được kết quả lớn. Việc này giúp tăng tính hiệu quả và tiết kiệm chi phí, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình cải tiến.
 4. Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu: Trong bước Check, sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như biểu đồ, biểu đồ tần số và biểu đồ dòng chảy để phân tích dữ liệu và tìm ra những điểm yếu của quy trình hoặc hệ thống.
 5. Đánh giá thường xuyên: Việc đánh giá thường xuyên sẽ giúp quy trình hoặc hệ thống được cải thiện liên tục và nhanh chóng. Các đánh giá này cần được thực hiện trong quá trình thực hiện các cải tiến, giúp đánh giá được sự tiến bộ và đảm bảo rằng các cải tiến đang được thực hiện đúng hướng.
 6. Phân phối trách nhiệm: Để đảm bảo thành công của quy trình PDCA, cần phân phối trách nhiệm rõ ràng cho các thành viên tham gia và đảm bảo tất cả mọi người đều hiểu rõ và thực thi.

Câu hỏi thường gặp về PDCA

PDCA là gì?

PDCA là viết tắt của Plan-Do-Check-Act (Lập kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động), một quy trình quản lý chất lượng và cải tiến liên tục phát triển bởi nhà kinh tế học người Mỹ W. Edwards Deming.

PDCA được sử dụng trong lĩnh vực gì?

PDCA được sử dụng trong quản lý chất lượng, quản lý dự án, sản xuất, dịch vụ, cải tiến liên tục và nhiều lĩnh vực khác.

PDCA được áp dụng như thế nào?

PDCA được áp dụng bằng cách định kỳ thực hiện bốn giai đoạn: lập kế hoạch (Plan), thực hiện (Do), kiểm tra (Check) và hành động (Act). PDCA cho phép các tổ chức và cá nhân kiểm soát và cải thiện hiệu suất của họ thông qua sự tiếp cận dựa trên dữ liệu.

PDCA có lợi ích gì?

PDCA giúp cải thiện hiệu suất và hiệu quả của tổ chức và cá nhân, tăng sự tự tin, tăng năng suất, giảm lỗi, tối ưu hóa quá trình làm việc, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn.

PDCA khác gì với DMAIC?

DMAIC là viết tắt của Define-Measure-Analyze-Improve-Control (Định nghĩa-Đo lường-Phân tích-Cải tiến-Kiểm soát), một phương pháp trong quản lý chất lượng và cải tiến liên tục. PDCA và DMAIC đều là các phương pháp quản lý chất lượng và cải tiến liên tục, tuy nhiên DMAIC thường được sử dụng để giải quyết các vấn đề cụ thể và tập trung vào cải thiện hiệu quả quá trình sản xuất, trong khi PDCA là một phương pháp tổng thể hơn và có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đội ngũ Nef Digital
Đội ngũ Nef Digital

Tìm hiểu về Nef Digital

Nef Digital là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ digital marketing chuyên nghiệp, bao gồm:

 1. Thiết kế website: Nef Digital cung cấp các dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp, đảm bảo tính tương thích và thân thiện với các thiết bị di động, đáp ứng các tiêu chuẩn về SEO và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
 2. Quảng cáo trực tuyến: Nef Digital sử dụng các công cụ quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads, và các hình thức quảng cáo khác để giúp khách hàng tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu và tăng doanh số bán hàng.
 3. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO): Nef Digital cung cấp các dịch vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để giúp khách hàng tăng cường sự hiện diện trên các công cụ tìm kiếm như Google và Bing.
 4. Quản lý nội dung và xây dựng thương hiệu: Nef Digital cung cấp các dịch vụ xây dựng thương hiệu và quản lý nội dung trên website và các mạng xã hội như Facebook, Instagram, LinkedIn và Twitter.
 5. Email Marketing: Nef Digital cung cấp các dịch vụ email marketing để giúp khách hàng tăng cường sự tương tác và tiếp cận khách hàng mục tiêu.
 6. Phân tích và đánh giá hiệu quả: Nef Digital sử dụng các công cụ phân tích để đánh giá hiệu quả các chiến dịch digital marketing và đưa ra các giải pháp cải tiến.

Các dịch vụ của Nef Digital đều được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing, đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả cho các chiến dịch của khách hàng.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận