MS. Diệu Oanh

Digital marketing, SEO expert, Content Expert

Muốn có những thứ mình chưa từng có thì phải làm những việc mình chưa từng làm. Muốn có nhiều hơn những thứ mình đang có thì phải làm những việc mình đang làm thật xuất sắc. Mình luôn tin rằng mấu chốt của sự ưu tú và xuất sắc là chăm chỉ, không ngừng học hỏi và biết tự đánh giá lại quá trình. Đọc – học – viết chính là con đường ngắn nhất đề tiếp cận với tri thức và văn hóa cao hơn.