Tag: 6 Sigma

Six Sigma là gì? Lợi ích và cách triển khai cho doanh nghiệp

Six Sigma

Six Sigma là một phương pháp quản lý chất lượng được phát triển vào những năm 1980 tại công ty Motorola, Mỹ và được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Six Sigma được coi là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để giúp doanh nghiệp tăng năng […]