Tag: Acquisition

M&A Là Gì? Các Thương Vụ M&A Doanh Nghiệp Nổi Tiếng

M & A Là Gì? Các Thương Vụ M&A Doanh Nghiệp Nổi Tiếng

Bạn quan tâm đến hoạt động kinh doanh, tài chính của các doanh nghiệp, khởi nghiệp trên thị trường sẽ được nghe nhiều về thuật ngữ M&A. Cụm từ M&A được nhắc đến nhiều, nhưng có rất ít người hiểu được bản chất của M&A là gì? Các hình thức M&A phổ biến và cả […]