Tag: b2b

B2C Là Gì? Phân Biệt Mô Hình Kinh Doanh B2C Và B2B

viet mis B2B to learn from B2C 1

Doanh nghiệp hình thành cần xác định rõ về mô hình để xây dựng và phát triển hiệu quả, đúng hướng. Hiện nay, khá nhiều mô hình kinh doanh được tạo ra, với những đặc điểm khác nhau mà chính doanh nghiệp, người khởi nghiệp cần hiểu rõ để thực thi chiến lược phù hợp. […]

B2B Là Gì? Cập Nhật Mới Về Mô Hình Kinh Doanh B2B

b2b-la-gi

Đầu tư kinh doanh cần phải “có nghề”, điều đó là tất yếu để có thể có cơ hội thành công. Nói đam mê là chưa đủ, nói nỗ lực là chưa đủ, nói từng trải cũng chưa đủ, chưa bao giờ là đủ cả. Kinh doanh với giá trị của sản phẩm dịch vụ […]