Tag Archives: B2C

B2C Là Gì? Phân Biệt Mô Hình Kinh Doanh B2C Và B2B

viet mis B2B to learn from B2C 1

Doanh nghiệp hình thành cần xác định rõ về mô hình để xây dựng và phát triển hiệu quả, đúng hướng. Hiện nay, khá nhiều mô hình kinh doanh được tạo ra, với những đặc điểm khác nhau mà chính doanh nghiệp, người khởi nghiệp cần hiểu rõ để thực thi chiến lược phù hợp. […]