Tag: bài học tiếp thị

Tư Duy Sai Dẫn Đến Làm Sai – Sai Lầm Khi Làm Tiếp Thị (SME Do)

sme-do

SME Do – Thuê giá rẻ thì không hiệu quả. Giá cao hơn thì căn ke. Tự làm thì vừa mất tiền vừa bị phân tán dẫn đến mọi thứ rối tung lên. Không đủ thời gian và cả năng lực. Vẫn là bài toán về quảng cáo như thế nào để đạt hiệu quả […]