Tag: bảo mật

Chrome sẽ cảnh báo “Không an toàn” với website dùng HTTP

Chrome sẽ cảnh báo “Không an toàn” với website dùng HTTP

Trong những năm qua, việc bảo mật trên mạng đã trở thành vấn đề quan trọng hơn bao giờ hết. Các website cần phải sử dụng các giao thức an toàn để đảm bảo rằng thông tin của người dùng sẽ không bị đánh cắp hoặc lộ ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều website […]