Tag Archives: Cách sử dụng chữ ký số cá nhân

Cách sử dụng chữ ký số cá nhân khi giao dịch

Cách sử dụng chữ ký số cá nhân

Ngày nay, chữ ký số đã trở nên phổ biến và được đại đa số các doanh nghiệp sử dụng. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng chữ ký số cá nhân chỉ chiếm 1% trên tổng chữ ký số đã được cấp phát. Vậy nên, với mục đích đưa chữ ký số cá nhân được […]