Tag Archives: Cụm nội dung

Content Pillar Là Gì?

content pillar là gì

Không cần quá phức tạp hóa vấn đề, content pillar là gì? Chúng ta hiểu ngắn gọn là một loại nội dung chính trong một cụm nội dung có cùng chủ đề. Mỗi một trang nội dung chính (trụ cột) này còn được gọi là một page pillar. Để hiểu một cách đơn giản hơn, […]

Cụm Nội Dung: Phương Pháp Cải Thiện SEO Hiệu Quả 2019

cum-noi-dung-1

Từ đầu 2018 đến nay, thuật ngữ về cụm nội dung dần trở nên quen thuộc hơn với nhiều marketer. Các cụm nội dung đã cải thiện được rất nhiều chiến lược tổng thể phía sau content marketing. Một số chuyên gia đánh giá về cụm nội dung giống như “tương lai của SEO”. Vì […]