Tag: địa chỉ website là gì

Địa chỉ website là gì? Lưu ý khi chọn một địa chỉ website

Địa chỉ website là gì? Lưu ý khi chọn một địa chỉ website

Khi bạn nhập địa chỉ website vào trình duyệt của mình, trình duyệt sẽ tìm kiếm địa chỉ này trên mạng và hiển thị nội dung tương ứng trên trang web. Vậy địa chỉ website là gì? bao gồm những thành phần nào? Các loại địa chỉ website phổ biến cùng nhiều kiến thức hữu […]