Tag Archives: esteem needs

Tháp Nhu Cầu Maslow Trong Kinh Doanh Và Marketing

thap nhu cau maslow la gi 1 2 1

Học thuyết Maslow được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: Kinh doanh, giáo dục, tình yêu, cuộc sống…  Mô hình kim tự tháp Maslow được phát triển, ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng chiến lược marketing hiệu quả. Vậy tháp nhu cầu Maslow là gì? Ứng dụng thực tế trong […]