Tag: Fast Moving Consumer Good

FMCG Là Gì? Xu Hướng FMCG Tại Việt Nam

FMCG Là Gì? Xu Hướng FMCG Tại Việt Nam

Nền kinh tế thị trường phát triển, nhiều khái niệm mới được ra đời. Những xu hướng kinh doanh nổi bật, được các doanh nghiệp và người tiêu dùng chào đón. FMCG là một thuật ngữ mới trong thị trường kinh tế Việt nam hiện nay. FMCG là gì? Vai trò và đặc điểm của […]