Tag Archives: Google BERT là gì

Thuật Toán Google BERT

google bert

BERT là một nghiên cứu của Google được công bố vào năm 2018. Thuật toán được giới thiệu là “một trong những bước nhảy vọt lớn nhất trong lịch sử tìm kiếm”. Google BERT ra đời đã tác động không nhỏ đến các truy vấn tìm kiếm. Vậy: Google BERT là gì? Cách hoạt động […]