Tag Archives: Google Medic là gì

Thuật Toán Google Medic

Google Medic

Nâng cao chất lượng kết quả tìm kiếm, đây là công việc mà “gã khổng lồ” Google luôn cố gắng thực hiện mỗi ngày cho người dùng. Các thuật toán như Google Panda hay Google Penguin ra đời. Đều có tác động mạnh đến tất cả website trên mọi lĩnh vực. Trong bản cập nhật […]