Tag Archives: Growth hacking là gì

Growth Hacking Là Gì? Bí Quyết Tăng Trưởng Đột Phá

Growth Hacking Là Gì?

Mục tiêu của các doanh nghiệp là tăng trưởng, nhưng mỗi cá thể lại có tốc độ tăng trưởng khác nhau. Điều khác biệt xuất hiện bởi bộ máy quản lý, chiến lược kinh doanh, sản phẩm dịch vụ và đặc trưng từng ngành. Thời đại kinh tế số, thuật ngữ growth hacking được nhắc […]