Tag Archives: Hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào?

Hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào? Vì sao?

Hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào

Hiện nay, việc sử dụng hóa đơn điện tử đã trở thành nhu cầu cấp thiết, bắt buộc của mỗi doanh nghiệp cần phải áp dụng để có thể bắt kịp xu hướng toàn cầu. Nhằm mục đích cân bằng giữa lợi ích của doanh nghiệp và trách nhiệm đóng thuế cho nhà nước thì […]