Tag: hợp tác

Hợp tác giữa Nef Digital và khoa Kế toán QTKD VNUA

Hợp tác giữa Nef Digital và khoa Kế toán QTKD VNUA

Lễ ký kết đại diện bởi Ông Lê Khắc Chí – TGĐ. Nef Digital và PGS.TS. Trần Hữu Cường – Trưởng khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam Để tạo cơ hội cho các thế hệ sinh viên ngành Marketing và kinh doanh có cơ hội tiếp […]