Tag: Kaizen

Kaizen là gì? Hiểu rõ và ứng dụng dễ dàng cho doanh nghiệp

Kaizen là gì? Hiểu rõ và ứng dụng dễ dàng cho doanh nghiệp

Phương pháp Kaizen đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, dịch vụ, y tế, giáo dục, v.v. Đặc biệt là trong các ngành công nghiệp nặng, Kaizen đã giúp cải thiện rất nhiều quá trình sản xuất, giảm thiểu […]