Tag Archives: khách hàng mục tiêu

Chân Dung Khách Hàng Mục Tiêu – Customer Persona

chan-dung-khach-hang-muc-tieu-customer-persona

Xác định và vẽ chân dung khách hàng mục tiêu (customer persona/ buyer persona). Giúp định dạng chính xác phân khúc khách hàng phù hợp với giá trị của sản phẩm dịch vụ từ doanh nghiệp. Khi triển khai các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing,… việc điều tra và nghiên cứu thị trường […]

Xác Định Chính Xác Phân Khúc Khách Hàng Giúp Tối Giảm Chi Phí

nef-digital-accd-2019

Bạn có nghề và đam mê với ngành hàng của bạn. Hãy xác định chính xác phân khúc khách hàng cho ngành hàng đó một cách chính xác. Nói các khác bạn cần biết khách hàng của bạn là ai và sản phẩm/dịch vụ của bạn giúp gì cho họ trước khi nghĩ đến quảng […]