Tag Archives: kiểm soát nội bộ

Kiểm Soát Nội Bộ: Xây Dựng Hệ Thống Kiểm Soát Hiệu Quả

Kiểm Soát Nội Bộ: Xây Dựng Hệ Thống Kiểm Soát Hiệu Quả

Một hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) vững mạnh đang là nhu cầu cấp thiết của bất cứ một doanh nghiệp nào trong giai đoạn hội nhập. Bởi nó giúp xác định hiệu quả điều hành và kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Vậy kiểm soát nội bộ là gì? Và làm […]