Tag Archives: liên kết nội bộ

Link Juice Là Gì? Chiến Lược Link Building Hiệu Quả Với SEO

link-juice-nef-digital

Link juice là gì? – Một thuật ngữ SEO chuyên ngành, mô tả giá trị của các liên kết ngược đến website của bạn. Số lượng và chất lượng của các liên kết này sẽ ảnh hưởng đến các sức mạnh của trang đích. Link juice được coi là một yếu tố quan trọng để […]

Internal Link Là Gì? Chiến Lược Internal Link Tốt Nhất Cho SEO

internal-link-nef-digital

Việc xây dựng, điều hành và duy trì hoạt động hiệu quả của website không phải là điều đơn giản. Bên cạnh website chính thì bên trong nó còn có các Internal Link. Để cùng nhau hỗ trợ thực hiện mục tiêu đã đề ra. Đồng thời cung cấp thông tin và điều hướng sử […]