Tag: link

External link là gì? Hiểu và tối ưu hiệu quả cho SEO

External link là gì? Hiểu và tối ưu hiệu quả cho SEO

External link (liên kết bên ngoài) là một liên kết trên trang web hoặc tài liệu trực tuyến đưa đến một trang web khác hoặc tài liệu trực tuyến khác. Khi người dùng nhấp vào liên kết bên ngoài, họ sẽ được chuyển hướng đến trang web hoặc tài liệu trực tuyến mới, có thể […]

Dofollow Và Nofollow Link: Sự Ảnh Hưởng Đến Thứ Hạng Website

dofollow-va-nofollow-link

Một trong nhiều yếu tố mà SEOer không được bỏ qua khi xây dựng một website “chất” là việc xây dựng các dofollow và nofollow link. Các liên kết giúp cải thiện thứ hạng và tăng lưu lượng truy cập đến website của bạn. Dựa vào tính chất, liên kết được chia làm hai loại: […]