Tag Archives: linkedin

Linkedin Là Gì? Hiểu & Sử Dụng LinkedIn Trong 10 Phút

linkedin-la-gi

LinkedIn là mạng xã hội tập trung vào đối tượng là các doanh nghiệp, hoặc các cá nhân chuyên nghiệp có nhu cầu kết nối tìm việc, tuyển dụng và tìm kiếm cơ hội. Do vậy đây cũng trở thành vùng đất màu mỡ cho những người làm Marketing muốn nhắm tới đối tượng khách […]