Tag Archives: long tail keyword

Kỹ thuật SEO Từ khóa đuôi dài (Longtail Keyword) tại Nef Digital

tu-khoa-duoi-dai-long-tail-keywordtu-khoa-duoi-dai-long-tail-keyword

SEO từ khóa đuôi dài (Longtail Keyword) vẫn luôn là lời khuyên trong hơn 10 năm qua với SEOer. Mức cạnh tranh thấp, tỷ lệ chuyển đổi cao, bám sát ý định của hành vi tìm kiếm ở người dùng. Tất cả những điểm đó là rất đáng để các chiến lược SEO cần tập […]