Tag: mẫu báo cáo

Mẫu báo cáo công việc hàng ngày và hàng tuần bằng excel

Mẫu báo cáo công việc hàng ngày và hàng tuần bằng excel

Để giám sát hiệu suất công việc, người quản lý có nhiều công cụ để đánh giá, theo dõi. Mẫu báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần được sử dụng phổ biến để theo dõi quá trình làm việc của nhân viên, hiệu suất công việc có đạt yêu cầu. Công cụ excel hỗ […]