Tag: nofollow

Dofollow Và Nofollow Link: Sự Ảnh Hưởng Đến Thứ Hạng Website

dofollow-va-nofollow-link

Một trong nhiều yếu tố mà SEOer không được bỏ qua khi xây dựng một website “chất” là việc xây dựng các dofollow và nofollow link. Các liên kết giúp cải thiện thứ hạng và tăng lưu lượng truy cập đến website của bạn. Dựa vào tính chất, liên kết được chia làm hai loại: […]