Tag Archives: ROA là gì

ROA Là Gì? Thước Đo Mức Sinh Lời Của Doanh Nghiệp

roa là gì

Chỉ số ROA được ứng dụng trong đầu tư tài chính; đánh giá một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không, từ đó đưa ra quyết định đầu tư. Vậy chỉ số ROA là gì? Trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh; nhiều chỉ số được sử dụng để đánh giá hiệu quả […]