Tag Archives: schema markup là gì

Dữ Liệu Có Cấu Trúc Schema Markup – Khái Niệm Và Cách Sử Dụng

schema-markup-du-lieu-co-cau-truc

Dữ liệu có cấu trúc Schema Markup rất cần thiết cho SEO website. Bài viết này, Nef Digtal sẽ giúp bạn hiểu rõ và biết cách sử dụng hiệu quả trong SEO.