Tag: Service

Service Hub của HubSpot giúp tối ưu trải nghiệm khách hàng

Service Hub của HubSpot

Service Hub của HubSpot là một giải pháp quản lý dịch vụ khách hàng tích hợp cho phép các doanh nghiệp tối ưu hóa việc hỗ trợ và chăm sóc khách hàng của mình. Với Service Hub, các doanh nghiệp có thể quản lý tất cả các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng từ […]