Tag: thẻ Meta Description

Description là gì? Hướng dẫn viết và tối ưu thẻ mô tả

the-meta-description

Thẻ Meta Description có vai trò rất lớn trong SEO. Nó cung cấp cho Google và các công cụ tìm kiếm bản tóm tắt nội dung của trang. Đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút người dùng đến với trang web. Chính vì thế việc viết và tối ưu thẻ mô […]