Tag Archives: ứng dụng big data

Big Data công nghệ biến “sắt” thành mỏ “vàng” | Cơ hội và thách thức

big-data-la-gi

Big data là gì? Công nghệ dữ liệu lớn là gì? Phân tích dữ liệu lớn là gì? Mang lại lợi ích như thế nào? Ứng dụng của Big data trong thời đại công nghệ 4.0 là gì? Các công ty công nghệ lớn hiện nay tại sao lại cần và ứng dụng big data […]