Tag Archives: utm tracking

UTM Tracking Là Gì?

utm traking

Bất cứ một marketer nào cũng muốn thu hút lượng lớn truy cập vào trang web của mình. Trước khi tạo một chiến dịch Marketing, thứ bạn cần tìm hiểu là trafic được lấy từ các nguồn nào. UTM sẽ giúp bạn theo dõi, phân tích các nguồn truy cập. Từ đó có cơ sở […]