Tag: ux

Quản trị trải nghiệm khách hàng (CXM) với digital marketing

Quản trị trải nghiệm khách hàng (CXM) với digital marketing

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và nghiên cứu cách thức triển khai mô hình quản trị trải nghiệm khách hàng (CXM). Đây không phải là một khái niệm mới, nhưng đang được các doanh nghiệp ứng dụng và nâng tầm một cách rất mạnh mẽ. Trải nghiệm khách hàng […]

Trải Nghiệm Người Dùng (User Experience) Cập Nhật Mới Nhất

trai-nghiem-nguoi-dung

Trải nghiệm người dùng (User Experience) gọi tắt là UX. Là yếu tố quan trọng đối với thành công của Digital Marketing và doanh nghiệp. Ngày nay, người dùng có nhận thức và hiểu biết cao hơn về công nghệ. Vì thế, họ luôn muốn mọi nhu cầu của mình đều được đáp ứng và […]