Tag: web giả lập

Mockup website là gì? Các bước tạo website mockup chi tiết

Mockup website là gì? Các bước tạo website mockup chi tiết

Mockup Website được sử dụng phổ biến trong ngành thiết kế và phát triển website. Nó là quá trình tạo ra một bản thiết kế dựa trên ý tưởng ban đầu của website để có được một cái nhìn rõ ràng về cấu trúc, giao diện, màu sắc, hình ảnh, định dạng, và nội dung […]