Tag Archives: Xu Hướng Digital Marketing 2021

Xu Hướng Digital Marketing 2021 & Những Điểm Sáng

digital-marketing-2021

70% thời gian chúng ta nên tập trung vào những thứ mà chúng ta biết rằng nó là giá trị cốt lõi đối với doanh nghiệp. 20% để chúng ta cố gắng vượt qua khả năng và nỗ lực vì mục tiêu, tập trung vào những chỉ số đã được hoạch định. Và 10% thời […]